Først og fremmest, hvad er "Video Cover" ?


Video Cover er udmaskering af et område, inden for kameraes synsvinkel, således disse områder ikke er synlige i live view eller på optagelser.


Eksempel:

Før Video Cover
Efter Video Cover


Når man retter et kamera imod en nabo bygning eller offentlige områder, der bør man være opmærksom på den gældende lovgivning, Triax kan ikke vejlede dig i disse love. Du bør selv sætte dig ind i disse og forholde dig til dem. Triax kan kun råde dig til, at følge dem.


Man bør dog afmaskere de områder, som krænker privatlivet for andre. Dette kaldes også "Code of Conduct" - eller "Adfærdskodeks". Sagt med andre ord, måden hvorpå man bør opsætte og anvende videoovervågning.


Eksempelvis, her har vi en nabo bygning:Der er flere vinduer og en port. Jeg har kun 4 afmaskeringer til rådighed, per kanal. For at afmaskere alle vinduerne og porten, der vil jeg benytte 2 firkanter.


For at konfigurere dette, der skal man gå ind i "Main Menu" -> "Channel" -> "Basic".


Vælg den kanal, som du vil redigere.Sæt flueben i "Encode" boksen. Når dette er gjort, vil der fremkomme 4 bokse med tal i. Hver repræsentere et afmaskerings-område. Her har jeg valgt 2.

Klik på "Set Area" når du er færdig og klar.Her har jeg de 2 firkanter, som jeg har valgt. Jeg har en "resize cursor", så jeg enten kan flytteeller ændre størrelsenpå firkanterne.Når du er færdig, så højreklik på skærmen for at afsluttet. Husk at klikke på "App" for at gemme ændringerne.Dette er det færdige resultat.Her passere jeg forbi kameraet. Bemærk, at det er alt, der er udblokeret.På en optagelse, vil det se således ud: