Logfilen på både TDX og TDH800, er lavet som en "Single File Rotation Log" (Enkelt fils roterende log). Dette betyder, at logfilen overskriver sig selv, når den når den maksimale størrelse på ~10MB. Start og slutning af logen er angivet som herunder, med ### LOG CYCLE STARTS HERE ### og ### LOG CYCLE ENDS HERE ###:00001: ### LOG CYCLE STARTS HERE ###
00002: [Thu Jan 01 00:00:13 1970] INFO - CLTdxUnitInitiator: SystemWatchdog callback registered for HWWatchdog
00003: [Thu Jan 01 00:00:13 1970] INFO - CLTdxUnitInitiator: System mains was removed
00004: [Thu Jan 01 00:00:13 1970] INFO - CLTriosThread: Starting thread GTSMI_async_event_deliver ptr 0x216FBE70 ID 10
...
00612: [Fri Jan 27 07:58:58 2017] ERROR - Backend1: [Thu Jan 01 00:00:55 1970] CLQAMManager: Systime set exceeds threshold. Current Thu Jan 01 00:00:55 1970
 new Fri Jan 27 07:58:58 2017
...
00708: [Fri Jan 27 08:00:12 2017] INFO - Backend5: [Fri Jan 27 08:00:11 2017] CLWatchDogController: WatchDogController is now enabled
00709: ###  LOG CYCLE ENDS HERE  ###Her linje har en tidsangivelse. Dato og tid er kun korrekt, hvis TDX/TDH800 er i stand til, at få tiden fra et konfigureret indgangsmodul eller en NTP server.. Tiden er angivet i GMT +0.Hvis der f.eks. er mange fejl på et QAM udgangsmodul. Dette kunne være 'Clipcounts' pga. for høj belastning af MUX'erne, så vil logfilen blive fyldt op med disse fejl.07428: [Wed Jan 25 20:00:24 2017] ERROR - CLTdxSwitchManager: Overloaded output 2 on backend 1. Clipcount: 53
07429: [Wed Jan 25 20:00:24 2017] ERROR - CLUnitErrorHandler: Backend 1 has errors: 0x0000000000002000
07430: [Wed Jan 25 20:00:26 2017] DBG WARN - CLSystemErrorHandler: Unit 0 has errors: 0x0000000000000400Situationer som denne, kan forkorte loggens tidsperiode helt ned til en dag eller mindre. Derfor bør fejl hurtigt blive rettet og ikke være overset.


Bemærk: Loggen bliver ikke slettet ved en genstart.