Denne funktion er licens baseret.

Når funktionen er aktiveret, kan man ændre PID'er på udgangs modulet.


1. Log på hovedstationen og vælg udgangs modul.


2. klik på "Indstillinger" for den QAM/MUX du vil ændre


3. Klik på "Tjenester"


4. Her ses de services der er valgt og i tillæg original PID'er samt udgangs PID'er.  Udgangs PID'er kan ændres her.

    Note: Hvis funktionen "PID management" ikke er aktiv, vil PID delen (det indrammede) være "sløret".