Den 2 Juni ændres MUX sammensætningen i Danmark.                                        Klik på billederne for at se

DR går fra at have MUX1 og MUX2 til kun at have MUX1.                                           mere om modulerne

I den forbindelse ændres MUX1 fra DVB-T til DVB-T2.      


Hvis din TDX/TDH er udstyret med et DVB-T indgangs modul 

til modtagelse af DR-services (MUX1), skal dette modul erstattes 

af et nyt DVB-T2 modul. 


Man kan ikke "bare ombytte" de 2 indgangs moduler, da der er 

stor forskel på modulationsformerne og de er derfor ikke kompatible.

Vi har lavet en vejledning til udskiftning og om-konfigurering af

hovedstationen:


VIGTIGT INDEN d. 2 Juni: Undersøg hvilke services der modtages på DVB-T indgangs modulet, der skal skiftes. Aflæs ServiceID'er (SID) og PID'er på QAM / COFDM udgangs modulet og noter disse.  Se "PID managent"

Når du har konfigureret det nye indgangs modul (DVB-T2) og konfigureret udgangs modulet, skal SID'er og PID’er ændres til de noterede for at TV/settop bokse i kabelnettet genkender de ”nye” services pga. ændrede SID'er og PID’er.

Note:  Hvis hovedstationen bruger Silverlight er det en software version 1.x eller 2.x eller 3.x .  Funktionen PID-management er licens baseret og fungerer KUN i software version 4.x.  Hvis du ikke har denne licens – og ikke ønsker at købe den – skal TV/settop bokse muligvis lave ny tuning (dette gælder ikke ved PAL udgangssignal).1. Forbind til hovedstationen


2. Hvis du oplever at din browser spørger efter Silverlight,  klik her


3. Slet det gamle DVB-T indgangs modul/konfiguration ved at klikke på  ud for modulet.


4. Fjern fysisk DVB-T indgangs modulet og indsæt det nye DVB-T2 indgangs modul.


5. Konfigurer DVB-T/T2 indgangs modul


6. Konfigurer QAM / COFDM udgangs modul  eller  Konfigurer PAL udgangs modul


7. Konfigurer LCN